Skeppsbron 34, Stockholm
08-410 210 50 info@brightness.se

Dataskydd

Nya avtalsvillkor för vårt kandidatnätverk, kunder och potentiella kunder

Vi vill värna om din integritet och med detta välkomnar vi den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter i alla EU:s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen PUL. I och med att den nya lagstiftningen träder i kraft uppdateras Brightness Executive Search villkor för att ingå i vårt nätverk i enlighet med vår uppdaterade integritetspolicy.

Läs Brightness Integritetspolicy här

Vi uppmanar dig att ta del av policyn så du är införstådd med vad det innebär att vara kandidat, kund eller potentiell kund i vårt nätverk och vilka rättigheter du har. I övrigt behöver du inte göra något för att kvarstå i vårt nätverk. Om du inte längre vill vara en del av nätverket, kan du maila till gdpr@brightness.se så tar vi bort din profil.