Gustav Adolfs Torg 16, Stockholm
08-410 210 50 info@brightness.se

Våra specialister

Våra specialister

Communications and Public Affairs

Brightness-Susanne skärpt web -F-1

Susanne Ahlström arbetar i skärningspunkten organisation, politik och näringsliv och hjälper organisationer och företag att finna den bäst lämpade kandidaten till positioner inom kommunikation, opinionsbildning, PR och Public Affairs (lobbying). Hennes nätverk inom de sk policyprofessionella är mycket stort.

Susanne har själv över 15 års erfarenhet av olika roller inom kommunikationssfären, inom politiken, det privata näringslivet samt organisationsvärlden. Sedan 2011 arbetar hon med rekrytering. Hon har en internationell ekonomexamen från Lunds universitet. Susanne är certifierad inom personlighetsformulär såsom OPQ och Kompetensbaserad intervjuteknik.

Tel. 08-410 210 50, mobil. 070-604 42 97, e-post: sah@brightness.se

 

 

Brightness Anna Karin ska╠êrpt ny webAnna-Karin Engvall hjälper organisationer, myndigheter och företag att hitta den bästa kandidaten till positioner inom kommunikation och opinionsbildning. Hennes nätverk inom framförallt myndigheter, offentlig sektor, forskning och politik är stort.

Anna-Karin har lång erfarenhet av olika kommunikationschefsbefattningar samt ledningsgrupps- och styrelsearbete. I hennes olika chefsroller har hon genomfört såväl egna rekryteringar som köpt rekryteringstjänster vilket ger henne goda kunskaper om vad som är viktigt för uppdragsgivaren i rekryteringsprocessen.. Anna-Karin är diplomerad marknadsekonom, certifierad NLP Practitioner och har gått Communcation Executive Program, CEP, vid Handelshögskolan/Sveriges kommunikatörer.

Tel: 08-410 210 00, mobil: 070-7323007, e-post: ake@brightness.se

 

Strategy and Business Development

Brightness Edvard skärpt web-F-1

Edvard König arbetar främst med chefs- och specialistrekrytering till stödfunktioner som Group Strategy/M&A, Corporate och Business Control, Strategic Change och Program Management samt till Managementkonsultbolag inom dessa områden. Sedan 2007 har Edvard framgångsrikt genomfört ett 100-tal rekryteringar av kandidater ofta med konsultbakgrund.

Edvard har en bakgrund som Marknads- och Försäljningschef och har erfarenhet av affärs-och verksamhetsutveckling och god insikt i hur man på ett effektivt sätt organiserar dessa funktioner i större företag och skapar värde. Edvard är civilekonom från Örebro Universitet och Ecole Superieure de Commerce i Marseille. Edvard är certifierad NLP Practitioner och certifierad inom personlighetsformulär såsom OPQ och Kompetensbaserad intervjuteknik.

Tel. 08-410 210 52, mobil. 070-978 35 00, e-post: eko@brightness.se

 

Marketing | Digital Services

Brightness Marcela skärpt web-F-1

Marcela Mieres Eneroth fokuserar på mötet mellan affär, organisation och IT, med tyngdpunkt på Digitala tjänster på ledningsnivå. Typiska befattningar kan vara VP Digital, Digital Manager, CDO, Innovationschef, CTO, CXO, Affärsområdeschef, Marknadschef, Brand Manager, CHRO, Digital HR Director och Social Media Manager.

Marcela har en lång erfarenhet av och djup kunskap om Executive Search, rekrytering och urval av chefs- och specialistroller. Under 15 år har hon framgångsrikt rekryterat chefer åt företag i de flesta branscher och organisationer. Senast arbetade hon på LinkedIn där hon hjälpte större företag i Norden att effektivare arbeta med rekrytering och Employer Branding genom Linkedins kundanpassade verktyg. Marcela har en ekonomexamen från Stockholms Universitet, en stor vana av att arbeta internationellt och talar ett flertal språk. Hon är certifierad inom bl.a. OPQ och andra personlighets- och kognitiva instrument

Tel. 08-410 210 53, mobil. 070-662 64 57, e-post: mme@brightness.se

 

Sales

Brightness Thomas skärpt web-F-1

Thomas Runsten arbetar främst med specialister och chefer med kommersiell bakgrund inom både B2B och B2C till olika roller inom sales. Typiska tjänster är Försäljningschef, Försäljningsdirektör, Key Account Manager, VP Sales, Account Manager etc.

Thomas har en lång erfarenhet av rekrytering och har sedan 1997 arbetat både med Search- och Inhouse-rekryteringar Han har erfarenhet av att arbeta med rekrytering i alla nordiska länder och med övriga Europa.  Thomas har en Filosofie kandidat-examen i Statskunskap från Karlstad Universitet. Thomas är certifierad i TalentQ samt DISC-analysen IPU.

Tel. 08-410 210 50, mob. 076-855 95 51 e-post:thr@brightness.se