Gustav Adolfs Torg 16, Stockholm
08-410 210 50 info@brightness.se

Våra värderingar

Våra värderingar

Vår vision

Vårt arbete genomsyras av att skapa betydande värde för våra kunder.

Vår ambition

Brightness skall attrahera det främsta rekryteringskonsulterna inom respektive specialistområde och därigenom erbjuda våra kunder den bästa tänkbara servicen genom hela rekryteringen.

Vår ambition är alltid att leva upp till de höga förväntningar som både du som kund och kandidat har på oss.

Våra värdeord

Professionella:
• Vi behandlar kund och kandidat med samma omsorg och respekt
• Vi är snabba i vår respons till såväl kunder som kandidater
• Vi håller överenskommelser
• Vi är pålästa om våra kunders verksamhet och har god insikt i vilka utmaningar som finns i de roller vi rekryterar till

Värdeskapande:
• Vi hjälper våra kunder bygga sina varumärken genom hela processen
• Allt vårt arbete genomsyras av att skapa värde för våra kunder
• Vårt motto är att varje rekrytering skall var lönsam för vår uppdragsgivare

Kvalitetsmedvetna:
• Rekryteringsprocessen är ett hantverk som våra konsulter följer från start till avslutad rekrytering
• Vi är utbildade i personlighets- och färdighetstester
• Vi är lyhörda inför våra kunders verkliga behov

Dedikerade:
• Våra konsulter arbetar med stor envishet och ett stort engagemang för att alltid hitta den bästa lösningen för våra kunder
• Vi prövar ständigt nya sätt att attrahera kandidater
• Vi utmanar våra kunder vad gäller kravprofil, organisation och teamsammansättning