Skeppsbron 34, Stockholm
08-410 210 50 info@brightness.se

Våra värderingar

Våra värderingar

Vår vision

Vårt arbete genomsyras av att skapa betydande värde för våra kunder genom rekrytering till nyckelpositioner.

Våra värdeord

Professionella:
• Vi behandlar kund och kandidat med samma omsorg och respekt
• Vi är snabba i vår respons till såväl kunder som kandidater
• Vi håller överenskommelser
• Vi är pålästa om våra kunders verksamhet och har god insikt i vilka utmaningar som finns i de roller vi rekryterar till

Värdeskapande:
• Vi hjälper våra kunder bygga sina varumärken genom hela processen
• Allt vårt arbete genomsyras av att skapa värde för våra kunder
• Vårt motto är att varje rekrytering skall var lönsam för vår uppdragsgivare

Kvalitetsmedvetna:
• Rekryteringsprocessen är ett hantverk som våra konsulter följer från start till avslutad rekrytering
• Vi är utbildade i personlighets- och färdighetstester
• Vi är lyhörda inför våra kunders verkliga behov

Dedikerade:
• Våra konsulter arbetar med stor envishet och ett stort engagemang för att alltid hitta den bästa lösningen för våra kunder
• Vi prövar ständigt nya sätt att attrahera kandidater
• Vi utmanar våra kunder vad gäller kravprofil, organisation och teamsammansättning