Skeppsbron 34, Stockholm
08-410 210 50 info@brightness.se

Rekrytera rätt kommunikationschef

Rekrytera rätt kommunikationschef

Läs intervju med Susanne Ahlström, i veckans utgåva av Dagens Opinion:

http://bit.ly/2lb16fn

 

Först och främst handlar det om basala egenskaper, som att vara en god kommunikatör och, om det gäller en ledarskapsroll, vara en duktig ledare.

Det anser Susanne Ahlström, som är medgrundare till Brightness Executive Search och specialiserad på rekrytering av kommunikationschefer.

Hon hjälper både medlemsstyrda organisationer och stora börsbolag att hitta rätt. Och det finns skillnader.

– I en medlemsstyrd organisation handlar det oftast om en opinionsbildande kommunikationsroll. Då är kandidatens tidigare erfarenheter av att jobba inom en medlemsburen verksamhet mycket värd. Som kommunikationschef i den typen av organisation bör du gilla och ha förståelse för den demokratiska processen. En bra förankring mellan den valda ledningen, den operativa chefen och kommunikationschefen blir då viktig, säger Susanne Ahlström.

– För ett börsbolag är det positivt om kandidaten har jobbat med affärsdrivande kommunikation tidigare. Man måste vara lite mer försiktig med vad man kommunicerar, så att man inte riskerar exempelvis börspåverkan.

Måste kommunikationschefen sitta i ledningsgruppen?
– En kommunikationsdirektör bör sitta i ledningsgruppen. Det är jätteviktigt eftersom kommunikationen av ditt varumärke bara blir mer betydelsefullt. När allt går så snabbt är det en väldig fördel att ha den som leder kommunikationsavdelningen med sig vid bordet. Att kunna jobba brett och inte bara i sitt eget stuprör är en viktig egenskap för kommunikationschefen.

Närbesläktade egenskaper som eftertraktas är flexibilitet och nyfikenhet.

– Det sker ständiga förändringar i det kommunikativa landskapet. Det gäller att tänka smart och våga testa nytt.

En bra personkemi med de övriga i ledningen bör inte heller underskattas.

– Jag tycker att man alltid ska rekrytera någon som man också skulle vilja ta ett glas vin med efter jobbet.

Vad är den vanligaste rekryteringsmissen?
– Ett vanligt misstag, som visserligen gäller för alla typer av rekryteringar, är att kandidaten har fått en felaktig uppfattning om rollen och att förväntningarna har satts fel. Att ha en bristfällig och otydlig tjänstespecifikation kan orsaka problem.


Vilka krav ställs på en kommunikationschef idag som inte ställdes för några år sedan?
– Kommunikationschefen har helt klart blivit viktigare på grund av att allt går så snabbt och är så föränderligt. Framför allt har den digitala sidan, inte minst sociala medier, förändrat förutsättningarna. Likaså synen på varumärket.

Susanne Ahlström tror att de förr så tydliga gränserna mellan marknadsavdelningen och kommunikationsavdelningen kommer att suddas ut alltmer.

– Ett nära samarbete mellan avdelningar är ett måste och jag tror att många företag och organisationer kommer att välja att slå ihop dem.

Vad ska man kalla den hybridavdelningen?
– Jag tycker ju naturligtvis att man ska kalla den för kommunikationsavdelning, eftersom det är vad det handlar om i grund och botten, kommunikation. Men det viktiga är att det är en och samma chef som har huvudansvaret för varumärket som kommuniceras i samtliga kanaler.

Oscar Örum