Skeppsbron 34, Stockholm
08-410 210 50 info@brightness.se

Executive Search

Executive Search

Läs mer om våra specialistområden:

Communications and Public Affairs

Strategy and Business Development

Marketing

Digital Services

Sales

Finance and Financial Services

Brightness Executive Search hjälper företag och organisationer att rekrytera den bäst lämpade kandidaten till chefs och specialistfunktioner. Allt vårt arbete genomsyras av att skapa värde för våra kunder.

Alla medarbetare på Brightness har lång erfarenhet av såväl Executive Search (Head Hunting) som av operativt linjechefsarbete. Den samlade erfarenheten gör att konsulterna snabbt kan sätta sig in i våra uppdragsgivares situation och förstå vilka egenskaper som de mest lämpade kandidaterna ska ha. De kan också se och förstå de utmaningar som finns i den aktuella rollen.

Våra konsulter tar i varje uppdrag ett helhetsansvar från ax till limpa, som sträcker sig från analys och searchfasen, då vi söker efter guldkornen på marknaden, till de viktiga och omfattande referenssamtalen.

Vi vill alltid att leva upp till de höga förväntningar som både du som kund och kandidat har på oss. Vi sätter även en ära i att överträffa dina förväntningar.

Så här arbetar vi:

1. Företagsprofil och analys av tjänsten
2. Searchprocess
3. Utvärdering av kandidater
4. Kandidatpresentation
5. Urval och tester
6. Referenstagning
7. Avslut
8. Uppföljning

Alla stegen i processen är lika viktiga och därför tar våra konsulter ansvar för hela processen och utför själva samtliga delar i kedjan.

Sekretess och etik
God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK).

Sekretess
Vi förbinder oss till strikt sekretess beträffande information som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.

Kandidatintegritet
Vi delger ingen information om en kandidat utan kandidatens eget medgivande.

Kandidatbemötande
Vi bygger våra kunders varumärke genom hela rekryteringsprocessen. Vårt sätt att bemöta kandidater påverkar direkt vår uppdragsgivares anseende. Alla kandidater ska känna sig professionellt bemötta.

Off limit
Vi avstår från att söka efter kandidater i de företag som vi har ett nära samarbete med.