Skeppsbron 34, Stockholm
08-410 210 50 info@brightness.se

Second Opinion

Second Opinion

Ibland uppstår ett behov av en objektiv bedömning av en kandidat inför, exempelvis, en intern befordran. Därför erbjuder vi våra kunder att göra en Second Opinion på en kandidat/ett par slutkandidater. Vi gör en analys av företaget och den aktuella rollen, samt låter kandidaten genomföra tester. Resultatet diskuterar vi sedan igenom med kandidaten. Vi genomför djupintervjuer och ger sedan en objektiv beskrivning och analys till uppdragsgivaren.

Avslutningsvis genomför vi sedan de viktiga referenssamtalen om dessa inte redan gjorts.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig.