Vi bidrar med vår erfarenhet och expertis när du gör egna rekryteringar

För dig som genomför rekrytering i egen regi bidrar vi på Brightness gärna med vår erfarenhet och expertis. Antingen genom rådgivning vid uppstart och kring de olika delarna i processen, eller genom att vi tar ett helhetsansvar för genomförandet av en eller flera nedanstående delar.

Uppstart

Vi lägger upp en plan för din rekrytering tillsammans och finns sedan med som rådgivare och bollplank under hela processen. 

Vi hjälper dig att skapa eller uppdatera befattningsbeskrivningen för den aktuella rollen samt ta fram en kravprofil för bland annat de kompetenser, meriter, erfarenheter och egenskaper som krävs för att lyckas i rollen.

Search

Vi hjälper dig att utifrån en kravprofil som bland annat omfattar utbildning, erfarenheter, kompetenser och egenskaper söka efter relevanta kandidater. Searchen går långt utanför vår egen omfattande cv-databas. Vi genomsöker närliggande företag och organisationer, hela branscher eller konkurrenter efter den talang du behöver.

Urval och kandidatutvärdering

Urval av ansökningar

Vi hjälper till att gå igenom inkomna ansökningar och matchar dem mot kravprofilen för att sedan ge rekommendation om vilka kandidater som är mest intressanta för intervju.

Referenstagning

Vi genomför en strukturerad referenstagning på minst fem eller överenskommet antal referenser kopplade till din kandidat. Vi tar referenser från såväl chefer, medarbetare, ledningsgruppskollegor som externa samarbetspartners.

I referenstagningen fokuserar vi både på vilka egenskaper kandidaten visat upp i arbetslivet och de resultat som hen uppnått i sina roller. Frågeställningarna anpassas också dels efter kravprofilen, dels efter eventuella frågetecken som uppkommit i intervjuer och tester. Resultatet redovisas för uppdragsgivaren genom både en muntlig och skriftlig sammanfattning av resultatet.

Tester och fördjupad personbedömning

Vi år psykolog genomför ett anpassat testbatteri av certifierade tester med efterföljande återkoppling och djupintervju av kandidaten. Resultatet redovisas för uppdragsgivaren i en sammanfattande one pager. De fyra olika tester vi använder oss av är främst:

Adept-15 fokuserar på personlighet, kompetenser, beteenden och ledarskap i arbetslivet. Adept-15 kartlägger personligheten i egenskaper indelat i relationer, tankesätt och emotioner. Instrumentet är en självskattning där resultatet jämförs med olika normgrupper. 

HDS Hogans Deskriptiva Skalor (HDS) mäter personlighetens mörka sidor. HDS ger även information om hur en person reagerar på ökad press, påfrestning och osäkerhet och hur detta kan yttra sig i både konstruktiva och destruktiva beteendemönster i arbetslivet. 

Scales ix mäter generell begåvning och logisk förmåga. Kartlägger generell begåvning och förmågan i logiskt tänkande, induktiv potential, med ett matrislikande test. 

Views mäter individers värderingar, motiv och intressen kopplat till arbetslivet. Testet består av arton olika värderingar grupperade i tre områden; mål, relationer och arbetsmiljöfaktorer.

Interim

Vi hjälper dig med interimslösningar vid exempelvis föräldraledighet eller vid tillfälliga behov av resursförstärkning under ett större projekt eller kampanj. Brightness har ett stort nätverk av både chefer och specialister med rätt egenskaper och gedigen vana av interimsroller i både företag och organisationer. Vi ansvarar för hela processen och allt praktiskt runt kandidaten så att ni kan fokusera på det viktigaste – er verksamhet.

Onboarding

Att rekrytera rätt person räcker inte. För att du och den nya medarbetaren ska få ut maximalt av den investering en rekrytering innebär så är en genomtänkt pre-och onboarding viktig. Tillsammans med extern partner hjälper vi dig att lägga upp en strukturerad analys plan för kandidatens introduktion i företaget/organisationen. Vi har systematiserade processer och verktyg för att säkerställa att alla områden och dimensioner täcks.

Vill du ha stöd när du gör egna rekryteringar?

Ring 08-410 210 50 eller maila info@brightness.se.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.