Ansvarig ekonomi- och verksamhetsstöd, Riksförbundet Hjärtlung

Som ansvarig för ekonomi och verksamhetsstöd har du en central roll i att uppfylla Riksförbundet HjärtLungs verksamhetsinriktning. Du har en aktiv roll i ledningsgruppen, som tillsammans skapar förståelse för processer, aktiviteter och vikten av uppföljning. Du ansvarar för att leda, planera, driva och utveckla riksförbundets ekonomistyrning.

Tillsammans med ditt team levererar och utvecklar ni verksamhetsstöd till förbundskansli och förbundsstyrelse.

Det är ditt ansvar att rapporter och beslutsunderlag hela tiden håller högsta kvalitet och du förväntas även vara med och kvalitetssäkra att de beslut som fattas är kloka och väl underbyggda. Tjänsten rapporterar till Generalsekreteraren.

Ansvar och arbetsuppgifter i kort:

· Ansvar för månads- och årsbokslutsprocessen, budget- och prognosarbete samt förbundets externa rapportering enligt myndighetskrav.

· Ekonomistöd till föreningarna

· Ingå i ledningsgruppen och teamledaransvar.

· Stöd till verksamheten genom process- och verksamhetsuppföljning, inklusive intern kontroll och efterlevnad av LIF:s etiska regler.

· Ansvarar för förvaltning av förbundets placeringar, likviditet samt placeringspolicy

· Ta fram administrativa/ekonomiska utredningar och beslutsunderlag.

· Administration och samordning av förbundets företagssamarbeten.

· Ansvar för leverantörsreskontra och arbetet med fakturor, kontering och betalningar.

· Organisationens representant i externa forum inom sitt ansvarsområde.

· Bevaka organisationens rätt till donationer och arv och stötta processen.

· HR: ansvar för löne- och arvodesprocess, avtalsförändringar samt pensionslösningar.

Vem är du?

För att lyckas i uppdraget behöver du ha en djup förståelse för ekonomi och övergripande förståelse för insamlingsverksamhet i civilsamhället. Vi förutsätter att du har relevant akademisk utbildning i grunden och minst 5-10 års arbetslivserfarenhet. Du kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplexa ekonomiska samband och koppla det till verksamheten. Det är viktigt att du har sinne för detaljer men ändå ser helheten.

Som person är du noggrann men har förmåga att se till sakers långsiktiga strategiska betydelse och vidare konsekvenser samt är duktig på att förmedla detta på ett lättillgängligt sätt. Du inspirerar till helhetsperspektiv och ser teamspelarna som experter inom respektive område. Du förväntas utveckla, stötta och utmana personalen för att tillsammans nå goda resultat. Du är lyhörd, tydlig och trygg med dina beslut.

Du kan inspirera till intäktsfokus och ekonomisk medvetenhet. I ditt dagliga arbete använder du din initiativförmåga, förmåga att arbeta strategiskt samt lyhördhet gentemot kansliets chefer och personal.

För att lyckas i rollen krävs också övergripande kunskaper och intresse av IT-området, inom systemförvaltning och verksamhetssystem. Målsättningen är att driva en modern och funktionell ekonomifunktion, med tydliga processer och ett helhetsperspektiv.

Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation. Vår vision är att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Det gör vi genom att erbjuda anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar, opinionsbilda gentemot allmänhet och beslutsfattare, samarbeta med andra samhällsaktörer, informera och utbilda samt stödja patientvald forskning.

Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och sociala stöd som våra föreningar erbjuder runt om i landet, genom sina träffar och aktiviteter.

Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag är vi cirka 35 000 medlemmar, 141 lokalföreningar och 21 länsföreningar.

Vi har sju medlemsorganisationer, det vill säga patient- och intresseorganisationer för en särskild diagnos, knutna till oss. Mer info finns på: https://www.hjart-lung.se/

Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar vi med Brightness Executive Search. Passar beskrivningen in på dig är du välkommen med din ansökan via länken, alternativt till cek@brightness.se.

Detta uppdrag är nu avslutat.

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.