Ledare och specialister

Genom ett stort antal rekryteringar till samhällsaktörer sedan 2011 har vi byggt upp en gedigen och unik kunskap om vad som krävs för att lyckas i chefs- och specialistroller inom idé- och medlemsburna organisationer. Det gör att vi har ett unikt nätverk av kandidater som ständigt utvecklas och som löpande fylls på med talanger.

Er samarbetspartner

Sedan starten har Brightness fått förtroende från många uppdragsgivare inom den idé- och medlemsburna sektorn, ofta handlar det om demokratiskt styrda organisationer. Oavsett om det är en intresseorganisation, branschförbund, eller insamlingsorganisation så är drivkrafterna i organisationerna ofta de samma, något som vi har en mycket god förståelse för. Och ett stort nätverk av talanger inom området.

Därför får vi också ofta förtroendet att bli en självklar samarbetspartner för styrelser och högsta ledning hos samhällsaktörer när de ska rekrytera chefer och specialister. 

Vi arbetar med rekrytering till ledande roller som VD, Kanslichef, Generalsekreterare eller Förbundsdirektör, liksom till chefs-och specialistroller som exempelvis: Samhällspolitisk chef, Förbundssekreterare, Förhandlingschef, Chef opinionsbildning, Chefsekonom, Chef Verksamhetsstöd, Utredningschef, Kommunikationschef, Presschef, Chef press & PR, Påverkansansvarig, Internationell Sekreterare, Näringspolitisk expert, Intressepolitiskt sakkunnig, Insamlingsansvarig m fl.

Kontakta oss gärna för mer information.

Behöver du rekryteringshjälp?

Om du är i behov av rekryteringshjälp till ditt företag eller organisation eller om du som kandidat vill komma vidare i din karriär, kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.