Kommunikation, Public Affairs, Marknad och Hållbarhet

Läs mer om inom vilka områden som vi har en djup kunskap inom och som vi är experter på att rekrytera till.

Kommunikation

Brightness rekryterar ledare och specialister inom kommunikationsområdet till flera av Sveriges främsta bolag, som arbetar inom samhällsutveckling. Våra konsulter har personlig erfarenhet från roller som bland annat kommunikationsdirektör, kommunikationschef, presschef mm och vet vad som krävs för att lyckas i dessa roller. Vi har även ett stort intresse för kommunikationsbranschens utveckling och utför också konsultuppdrag inom organisationsutveckling och ledarskap där vi tillsammans med våra uppdragsgivare både analyserar mål och behov, utvecklar och bemannar avdelningen. 

Exempel på roller vi rekryterar

Kommunikationschef/direktör, CCO, Corporate Communications Manager, Head of Corporate Communications, Head of Press, PR-Manager, presschef, pressekreterare, kommunikationsstrateg, internkommunikationschef, internkommunikatör, employer brandingspecialist, Social Media Manager.

Public Affairs

Att påverka opinion och politik blir allt viktigare för många företag och är idag en självklarhet för de flesta organisationer. Vi är stolta över att ha hjälpt alltifrån etablerade börsbolag till utvecklingsbolag att bli framgångsrika i sitt Public Affairsarbete genom att rekrytera rätt medarbetare till rätt roll. Att flera av våra konsulter har personlig erfarenhet av arbete inom både politiken och från andra sidan, att ha påverkat den samma, är en viktig nyckel för den djupa förståelse vi har för denna typ av rekryteringsuppdrag.

Exempel på roller vi rekryterar

Chef/Direktör Public Affairs, Corporate Affairs Manager, Director of Public Affairs, Governmental Relations Manager, PA-Ansvarig.

Marknad

En varumärkesdriven och framåtlutad marknadsavdelning som fungerar väl tillsammans med säljfunktionen är central för att lyckas i dagens konkurrensutsatta marknad. Vi har insikten och förståelsen kring vad som krävs för att nå kunder och konsumenter och kan därför hjälpa er att hitta den kandidat som är bäst lämpad. Vårt fokus ligger på seniora positioner inom marknad, innovation och varumärkeskommunikation.

Flera av våra konsulter har personlig erfarenhet av roller som marknadschef i näringslivet och har därför en god förståelse för den typ av utmaningar som ligger i dessa roller.

Exempel på roller vi rekryterar

Marknads-och kommunikationschef, Marknadschef, CMO, Digital Marketing Manager, Brand Manager.

Hållbarhet

Hållbarhet blir en allt mer integrerad del i alla företag och organisationers verksamhet och processer. Var det strategiska och operativa ansvaret för dessa frågor ligger organisatoriskt varierar stort. Brightness fokus ligger på rekrytering av roller i skärningspunkten sakkunskap och kommunikation. De senaste åren har vi byggt upp ett stort kandidatnätverk av professionella kommunikatörer med stor sakkunskap inom olika delar av hållbarhetsområdet.

Vi är glada för det förtroende vi har fått från företag att rekrytera inom detta område, och de senaste åren har vi byggt upp ett stort kandidatnätverk av professionella kommunikatörer med stor sakkunskap inom olika delar av hållbarhetsområdet.

Exempel på roller vi rekryterar

Hållbarhetschef, hållbarhetsansvarig, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsspecialist, hållbarhetskommunikatör m.fl.

Behöver du rekryteringshjälp?

Om du är i behov av rekryteringshjälp till ditt företag eller organisation eller om du som kandidat vill komma vidare i din karriär, kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.