Vi på Brightness

Vi är tre seniora rekryteringskonsulter. I teamet har vi också vår organisationspsykolog Sofia som genomför och ger återkoppling på tester, och som agerar som ett viktigt bollplank inför uppstart och löpande under rekryteringsprocessen. Läs mer om oss i teamet.

Kristofer Myrevik

Kristofer rekryterar chef-och specialistroller till både näringsliv och organisationer. Han drivs av mötet med människor och är besjälad av att hitta rätt kandidat till rätt roll. Lika viktigt är att ha en rådgivande dialog med uppdragsgivaren för att säkerställa att rollen verkligen speglar det denne behöver för att nå sina mål och utveckla verksamheten.

Kristofer har en gedigen bakgrund inom ledarskap, kommunikation, marknad och opinionsbildning i olika chefsroller och som konsult. Från småföretag till stora koncerner och branschorganisationer. Han har även verkat som vd i både små och medelstora bolag. Kristofer har en lång erfarenhet av livsmedelsbranschen, från branschorganisationer till producenter och återförsäljare.

Kristofer är utbildad i kommunikation och PR vid Berghs School of Communication, där han också varit en flitig föreläsare samt kursansvarig. Han har under åren även genomgått ett flertal utbildningar inom ledarskap och kommunikation. Under perioden 2014 – 2018 var Kristofer styrelseledamot i Sveriges Kommunikatörer.

Susanne Ahlström

Susanne hjälper medlemsburna- och politiskt styrda organisationer med rekryteringar till ledande positioner där stärkt kund- eller medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus. Många av hennes uppdragsgivare är även större bolag, till företag som arbetar med samhällsutveckling., då hon har djup kunskap om och erfarenhet från rekryteringar i skärningspunkten organisation/politik/näringsliv.

Susanne har  en bakgrund som chef och Vd inom kommunikationssfären. Hon har haft dessa roller inom politiken, det privata näringslivet samt organisationsvärlden.

2011 började hon arbeta som rekryteringskonsult och 2015 startade hon Brightness Executive Search och är företagets Vd. 

Susanne har en internationell ekonomexamen från Lunds universitet. Susanne är certifierad inom personlighetstester såsom OPQ och Kompetensbaserad intervjuteknik.

Kristina Stutterheim

Kristina hjälper idéburna- och samhällsnyttiga bolag och organisationer med rekrytering till ledande positioner där stärkt kund- eller medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus. Kristina hjälper också företag med kommunikations-och marknadsroller, där hennes långa erfarenhet av dessa roller kommer till stor nytta.

Kristina har varit chef i närmare 30 år och suttit i företagsledningen för stora svenska företag och organisationer. Hon har även haft VD-uppdrag genom åren. 

Som erfaren chef i stora organisationer har Kristina rekryterat till en mångfald av tjänster på olika nivåer. Kristina har också genomfört flertalet organisations-förändringar som inneburit avveckling, rekrytering eller kompetensväxling. Kristina är också utbildad coach och har i alla sina chefsroller jobbat med ledar- och teamutveckling och är van att gå in i bolag och identifiera utvecklingsbehov kring organisering, arbetssätt, kompetenser.

Kristina, som också är utbildad coach, stöttar kandidater som exempelvis är nya i sitt chefsuppdrag eller som av någon annan anledning söker coachning och stöd.

Även du som inte är kandidat hos oss är välkommen att kontakta henne om du behöver karriär eller chefscoachning.

Sofia Cureau

Sofia Cureau är leg. psykolog och civilekonom och är knuten till Brightness Executive Search där hon medverkar i slutfasen av rekryteringsprocessen. Sofia utför personbedömningar av slutkandidaterna, vilka innefattar arbetspsykologisk testning samt en uppföljande djupintervju.  

Sofia coachar också dig att uppnå din fulla potential som ledare, i med- och motgång, genom självinsikt och kommunikationsfärdigheter.

Sofia har en internationell ekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg samt en masterexamen i organisation och ledarskap från Uppsala universitet. Hon är även utbildad leg. psykolog vid Uppsala universitet. 

Med en bakgrund som managementkonsult inom näringslivet och offentlig sektor där hon har medverkat i stora transformationsprojekt i roller som projektledare, program manager och processkonsult, har Sofia en stor förståelse för vikten av att ha rätt person på rätt plats. Sofia har vidare en lång erfarenhet som leg. psykolog inom sitt egna företag samt inom statlig verksamhet där hon har arbetat kliniskt samt innehaft olika ledarroller och medicinskt ledningsansvar. 

Behöver du rekryteringshjälp?

Om du är i behov av rekryteringshjälp till ditt företag eller organisation eller om du som kandidat vill komma vidare i din karriär, kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.