Biträdande kanslichef, Sveriges Lärare

Sveriges Lärare är det största akademikerförbundet i Sverige med 300 000 medlemmar från förskola och grundskola till gymnasium och högskola. Det ger stor facklig styrka och påverkanskraft att stärka lärarnas profession och ställning i samhället. Sveriges Lärare är medlemsorganisation i Saco. Är du en senior ledare med mångårig erfarenhet som chef på hög nivå och […]

Head of Nordic Communication Planning & Strategy, If

If is the leading property and casualty insurer in the Nordic region, with over 4 million customers in the Nordic and Baltic countries. If offers a full range of P&C insurance solutions and services to a broad customer base, from private individuals to large corporate customers. If operates on a pan-Nordic basis leveraging both scale […]

Affärsområdeschef och seniorkonsult Public Affairs

Vill du vara rådgivare till kunder som driver Sveriges största samhällstransformation? Kan du dessutom leda och utveckla redan vassa kollegor på en reformpositiv kommunikationsbyrå?  Reform Society är en av Sveriges ledande rådgivare inom strategisk kommunikation och politiskt reformarbete. Våra kunder finns bland arbetsmarknadens parter, näringslivet och civilsamhället som strävar efter att vara hållbara samhällsbyggare. Med […]

Förhandlingschef, Vårdförbundet

Vårdförbundet är i ett spännande skede för medlemmarnas villkorsutveckling.  Vi söker dig som verkligen gillar förhandlingschefsuppdraget och vill fortsätta skapa goda villkor för de livsviktiga yrkena inom vården. Vill du vara med och bygga framtidens kollektivavtal och partsrelationer i sjukvården för Vårdförbundets medlemmar? I Vårdförbundet samlas fyra livsviktiga yrken. Tillsammans är Vårdförbundet 117 000 medlemmar som […]

Näringspolitisk skribent, Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är den svenska skogsindustrins branschorganisation och representerar ca 220 företag som förädlar trä till fossilfria och förnybara material och produkter. Organisationens uppdrag är att verka för konkurrenskraftiga villkor för medlemmarna samt skapa insikt om bioekonomin och värdet av biobaserade produkter. Skogsindustrierna ska också bidra till att skapa förtroende för skogsnäringen som en ansvarsfull part […]

Senior projektledare till Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är den svenska skogsindustrins branschorganisation och representerar ca 220 företag som förädlar trä till fossilfria och förnybara material och produkter. Organisationens uppdrag är att verka för konkurrenskraftiga villkor för medlemmarna samt skapa insikt om bioekonomin och värdet av biobaserade produkter. Skogsindustrierna ska också bidra till att skapa förtroende för skogsnäringen som en ansvarsfull part […]

Insamlingsansvarig, Scouterna

Vill du vara med och förbättra världen?  I Scouterna formas vi av äventyr. De som sker ute i naturen och de som sker inom oss när vi upptäcker, utmanar och hittar mod tillsammans. I över hundra år har Scouterna sett till att barn och vuxna, från alla delar av samhället, får uppleva äventyr. Idag ger […]

Insamlingskoordinator

Vill du vara med och förbättra världen?  I Scouterna formas vi av äventyr. De som sker ute i naturen och de som sker inom oss när vi upptäcker, utmanar och hittar mod tillsammans. I över hundra år har Scouterna sett till att barn och vuxna, från alla delar av samhället, får uppleva äventyr. Idag ger […]

Sakkunnig forskning och vård till Hjärt-Lungfonden

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat, i Sverige och i världen. Gammal eller ung, rik eller fattig – vem som helst kan drabbas. Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt- och kärlsjukdom. Ingen ska bli lämnad ensam med saknaden efter en mamma, en pappa, ett barn eller […]

Förhandlingschef till Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund är fack- och professionsförbund för Sveriges läkare och har drygt 58 000 medlemmar. Läkarförbundet har i uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- […]

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.