Sakkunnig forskning och vård till Hjärt-Lungfonden

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat, i Sverige och i världen. Gammal eller ung, rik eller fattig – vem som helst kan drabbas. Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt- och kärlsjukdom. Ingen ska bli lämnad ensam med saknaden efter en mamma, en pappa, ett barn eller […]

Avdelningschef Arbetsliv och juridik till Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund är fack- och professionsförbund för Sveriges läkare och har drygt 58 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av […]

VD, TMF

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Du möter våra produkter dagligen – från småhus och trappor till designmöbler och badrum. TMF företräder cirka 650 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter cirka 27 000 anställda. TMF är en av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Vår vision: Svensk […]

Spontanansökan Interim

Arbetar du som interimskonsult eller är du i en fas där du är öppen för tidsbegränsade uppdrag? Vi har en ökade efterfrågan på kandidater som med kort varsel kan gå in i en organisation och arbeta under en kortare eller längre tillfällig period. Främst chefer och specialister inom kommunikation, press och påverkan, men även inom […]

Spontanansökan

Brightness rekryterar chefer och specialister till den ideella/medlemsburna sektorn samt till roller inom kommunikation, påverkan och hållbarhet till näringslivet. Vi söker kontinuerligt kandidater till våra publika men också icke-publika rekryteringsuppdrag. Varmt välkommen att skicka in en spontanansökan via länken nedan. Ansök här!

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.