Chef för förhandlingsenheten Göteborg/Malmö, Sveriges Ingenjörer

Ingenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på ingenjörer. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha goda villkor, möjlighet att utvecklas och att de ska värderas så högt som de förtjänar. Sveriges Ingenjörer är en kunskapsdriven, samhällsengagerad och tillåtande arbetsplats. Våra stolta, nyfikna och professionella medarbetare är vår viktigaste resurs. Du uppmuntras att dela med dig av tankar och idéer, vi månar om din utveckling och tar vara på ditt engagemang.

Nu söker Sveriges Ingenjörer en enhetschef till förhandlingsenheten Göteborg/Malmö.

Befattningen

Som chef för enheten Göteborg/Malmö leder du en förhandlande enhet med ombudsmän placerade på förhandlingskontor i Göteborg respektive Malmö. Enheten är en av sex enheter på Sveriges Ingenjörers förhandlingsavdelning där övriga fem enheter finns i Stockholm. Enhetens uppgift är att tillsammans med övriga ombudsmän och rådgivare på förhandlingsavdelningen, ge medlemmar rådgivning och förhandlingshjälp, liksom agera rådgivande och stödjande gentemot förtroendevalda/lokalföreningar. Medarbetarna medverkar också i interna utvecklingsprojekt. Enheten består av sju ombudsmän i Göteborg och fyra i Malmö. Din placering är i Göteborg och i tjänsten ingår regelbundna resor till Malmö och Stockholm.

Du rapporterar till Sveriges Ingenjörers förhandlingschef och ingår i avdelningens chefsgrupp.

Ansvarsområde/arbetsuppgifter:

 • Leda och utveckla verksamheten på enheten
 • Leda, samordna och utveckla gruppen och enskilda medarbetare
 • Vara operativ och delaktig i förhandlingsarbetet
 • Företräda Sveriges Ingenjörer gentemot både med- och motparter
 • Företräda och profilera verksamheten internt och externt
 • Tillsammans med övriga enhetschefer utveckla och stärka Sveriges Ingenjörers förhandlingsverksamhet

Kandidatprofil

Erfarenhet/utbildning

 • Erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar
 • Tror på den svenska modellen med förtroendefulla relationer mellan parterna
 • Erfarenhet från annat fackförbund eller arbetsgivarorganisation (merit men inte ett krav)
 • Erfarenhet av demokratiskt styrd organisation
 • Erfarenhet av ledarskap, i rollen finns möjlighet att växa som ledare och chef
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska (och engelska) i tal och skrift
 • Relevant akademisk examen

Vi söker dig som leder med tillit och tilltro till individen och är prestigelös i det, samt har ett anpassat ledarskap. Du har en god förmåga att vara lyhörd, liksom att inspirera och motivera andra och du trivs med att möta människor. En av dina drivkrafter är att se andra växa och utvecklas och du är en lagspelare. Du är tydlig i kommunikation och dialog, med god förmåga att sätta gränser och samtidigt bygga förtroendefulla relationer. Du har en god strategisk förmåga och motiveras av ständig förbättring, vilket ger dig förmåga att leda verksamheten framåt i takt med förbundets utveckling.

Tjänsten gäller tillsvidare och är placerad i på Sveriges Ingenjörers förhandlingskontor i Göteborg. Sveriges Ingenjörer som arbetsgivare erbjuder villkor som följer Teknikavtalet och de lokala avtal som har upprättats på arbetsplatsen.

Fackliga kontaktpersoner för frågor om tjänsten är Johanna Bång, Akademikerföreningen och Lotta Ljungqvist, Unionenklubben, båda nås på 08-613 80 00.

I rekryteringsprocessen samarbetar Sveriges Ingenjörer med Brightness Executive Search. Ansvarig rekryteringskonsult på Brightness Executive Search är Susanne Ahlström som nås på 070-604 42 97.

Detta uppdrag är avslutat.

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.