Chef Rekryteringsenheten, Sveriges Ingenjörer

Ingenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på ingenjörer. Med ca 162 000 medlemmar har vi kraft att påverka samhället, skapa goda arbetsvillkor och stärka ingenjörsrollen. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha möjlighet att utvecklas och att de ska värderas så högt som de förtjänar.

Sveriges Ingenjörer har ett starkt varumärke och är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Organisationen är demokratisk och bygger på medlemsinflytande. Vi är en del av SACO. Sveriges Ingenjörer är en kunskapsdriven, samhällsengagerad och tillåtande arbetsplats. Våra stolta, nyfikna och professionella medarbetare är vår viktigaste resurs.

Detta uppdrag är nu avslutat. För mer information, vänligen kontakta Susanne Ahlström, 070-6044297

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.