Enhetschef kommunikation och påverkan, Fackförbundet ST

Fackförbundet ST är det ledande facket för dig som arbetar på statligt uppdrag med ansvar för samhälle och infrastruktur. Vi utvecklar morgondagens arbetsliv inom statliga verksamheter.

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 98 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.

Fackförbundet ST är Sveriges enda fackförbund som organiserar alla inom statlig verksamhet. Det ger oss en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och statens uppdrag.

Förbundet är partipolitiskt obundet och ingår i TCO. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund.

Fackförbundet växer och har under de senaste åren genomgått förändringar kring organisation och arbetssätt. Vi fortsätter självklart att utvecklas även framåt, men nu från en trygg och stabil plattform.

Enheten för Kommunikation och påverkan har det övergripande ansvaret för STs kommunikation, opinionsbildning, marknadsföring, digital värvning samt för att ge och utveckla stödet till förtroendevalda inom motsvarande områden.

Målet är att enheten gemensamt ska skapa Sveriges främsta kommunikation av sitt slag och framgångsrikt lyfta STs varumärke och göra förbundet synligt och relevant i debatten. Samt bygga ett effektivare stöd till de förtroendevalda och ytterligare stärka arbetet med värvning och medlemslojalitet.

Befattningen

I rollen som enhetschef Kommunikation och påverkan ansvarar du för att stärka varumärket och för att göra förbundet mera synligt och att ST blir en tydligare röst i samhällsdebatten. Du har fyra direktrapporterande medarbetare; två chefer, pressansvarig och webansvarig ST.org, men självklart ansvarar du för att enhetens alla 16 medarbetare ska fortsätta utvecklingen av ett professionellt och nytänkande kommunikationsarbete . Tillsammans sätter ni mål och jobbar för en kultur som är modig, nyfiken och har ett stort fokus på omvärlden. Enheten har under de senaste åren sjösatt ett arbetssätt där vi arbetar från sakfråga till kommunikation ur ett helhetsperspektiv. Det arbetssättet vill vi fortsätta utveckla. En viktig del i enhetschefens uppdrag är att fortsatt arbeta för att få ihop alla delar på enheten, allt för att nå gemensamma mål för enheten och organisationen som helhet.

För dig är kommunikationens roll självklar, den stöttar och bidrar till att hela organisationen når sina mål och kräver ett stort engagemang av alla medarbetare att bidra till helheten och du leder tryggt och engagerande utifrån det synsättet.

Rollen ingår i kansliets ledningsgrupp och som medlem där har du en viktig strategisk roll där du är aktiv för förbundets bästa, och där du lyhört och med hög samarbetsförmåga bidrar till utvecklingen av hela organisationen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

· Ansvarar för att stärka varumärket och för att göra förbundet mera synligt i samhällsdebatten.

· Ansvarar för att verksamhetens resultat uppnås och hur den egna enheten bidrar tydligt till det.

· Formulerar och kommunicerar mål och förväntan på resultat till medarbetarna.

· Arbetar aktivt med analys, utvärdering och uppföljning av den egna verksamheten och den kommunikation som görs.

· Förbättrar och utvecklar kontinuerligt arbetssätt och verksamhet

· Ger stöd till och leder chefer

· Deltar aktivt i ledningsgruppen utifrån helhetsperspektiv

· Rådger och föredrar i förbundsstyrelsen

Kandidatprofil

Kunskaper och erfarenheter

· Erfarenhet av att ledande befattningar där du haft verksamhets-, personal-och ekonomiansvar

· Erfarenhet av att leda chefer och genom chefer

· Erfarenhet av att ha arbetat med strategisk kommunikation, opinionsbildning och/eller marknadsföring

· Erfarenhet av samhällspolitisk omvärldsbevakning och analys

· Erfarenhet av att ha arbetat inom ideell organisation och/eller politiskt styrd verksamhet

· Erfarenhet av fackligt arbete som anställd eller förtroendevald

· Erfarenhet från riksdag, regering och/eller Eus institutioner/offentlig verksamhet är meriterande

· Relevant akademisk examen eller motsvarande kompetenser

Personliga egenskaper

· Coachande och god ledare

· Mål- och resultatinriktad

· Förmåga att driva saker framåt och entusiasmera medarbetare och kollegor

· Relationsskapande och bygger nätverk internt och är bra på att underbygga och förankra beslut och vägval

· Tydlig i din kommunikation och uttrycker dig väl i tal och skrift

· Strukturerad och har samtidigt en god förmåga till flexibilitet och agilt arbetssätt

· Väldigt god samarbetsförmåga

· Analytisk och förmåga att forma och utveckla strategier för verksamheten

· Öppen, kreativ och idérik

För mer information om rollen, vänligen kontakta Brightnesskonsult Susanne Ahlström, 070-6044297, alt. susanneahlstrom@brightness.se.

Välkommen med din ansökan (CV+personligt brev) senast den 8/1 2023.

Detta uppdrag är nu avslutat.

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.