Förbundsdirektör, Naturvetarna

Naturvetare skapar världens framtid. Våra 34 000 medlemmar hittar lösningar på samhällets utmaningar och tar fram morgondagens innovationer. Som fackförbund för Sveriges naturvetare kan vi naturvetares kompetens och arbetsmarknad. Vi erbjuder service och verktyg så att våra medlemmar som finns inom arbetsmarknadens alla sektorer utvecklas och är trygga genom hela arbetslivet. Vi förhandlar fram flexibla kollektivavtal som ger god löneutveckling, trygghet och stora möjligheter att påverka individuella arbetsvillkor för våra medlemmar. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

Som Förbundsdirektör på Naturvetarna ska du fortsätta utveckla förbundet och organisationens kärnuppdrag är att företräda medlemmarna i relation till deras arbetsgivare med råd och stöd i arbetsrättsliga frågor. I kärnuppdraget ingår också att säkerställa en stark medlemsnytta för befintliga medlemmar samt att fortsätta attrahera och rekrytera nya.

Du har det övergripande ansvaret för kansliets verksamhet på uppdrag av förbundsstyrelsen. Du leder ett kansli med 45 mycket engagerade medarbetare via ledningsgruppen som består av tre avdelningschefer. Du säkerställer att Naturvetarna är en attraktiv arbetsgivare där arbetet präglas av ett tillitsfullt och positivt arbetsklimat som skapar förutsättningar för medarbetarnas och förbundets utveckling. Vidare ansvarar du för att kansliet arbetar för att stärka och stödja förbundets demokratiska organisation och att Naturvetarnas värderingar genomsyrar all verksamhet.

Naturvetarnas medlemmar bidrar med sin kompetens och kunskap till de globala målen för hållbar utveckling inom många verksamhetsområden och är därför en viktig röst i samhällsdebatten. I rollen som förbundsdirektör företräder du Naturvetarna i externa sammanhang som bidrar till att stärka den positionen som skapar medlemsnytta och ökar organisationens attraktivitet.

Vem är du:

Du är en trygg, erfaren och tydlig ledare som är van att leda via andra chefer. Du har tidigare framgångsrikt lett facklig verksamhet, en politiskt styrd organisation, idéburen eller medlemsstyrd verksamhet. Du är en inspirerande och inkluderande ledare som skapar förtroende och utvecklar såväl verksamhet som medarbetare. Du gillar att nätverka som representant för din organisation. Du är en god kommunikatör och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du har en relevant akademisk examen och du delar Naturvetarnas fackliga värderingar.

Övrigt

Förbundsdirektören är firmatecknare för förbundet och har personligt ansvar i samband med styrelseposter i externa uppdrag/stiftelser. I uppdraget ingår också att förvalta de bolag som ägs av förbundet. Förbundets verksamheter omsätter 100 miljoner kronor per år.

Fackliga kontaktpersoner:

Akademikerföreningen: Anette Andsten, anette.andsten@naturvetarna.se

Unionen: Per Hellman, per.hellman@naturvetarna.se

Om ansökan:

I denna rekrytering samarbetar vi med Brightness Executive Search. För mer information, kontakta Susanne Ahlström, 070-604 4297 alt. susanne.ahlstrom@brightness.se eller Kristina Stutterheim 073-3162724 alt. kristina.stutterheim@brightness.se

Varmt välkommen med din ansökan (CV+personligt brev) senast den 12/8.

Ansök här

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.