Förbundsdirektör, Sveriges Ingenjörer

Ingenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på ingenjörer. Med ca 162 000 medlemmar har vi kraft att påverka samhället, skapa goda arbetsvillkor och stärka ingenjörsrollen. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha möjlighet att utvecklas och att de ska värderas så högt som de förtjänar. Sveriges Ingenjörer har ett starkt varumärke och är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Organisationen är demokratisk och bygger på medlemsinflytande. Vi är en del av Saco. Sveriges Ingenjörer är en kunskapsdriven, samhällsengagerad och tillåtande arbetsplats. Våra stolta, nyfikna och professionella medarbetare är vår viktigaste resurs.

Vill du leda en av Sveriges tyngsta arbetstagarorganisationer och ta förbundet till nästa nivå? Sveriges Ingenjörer söker nu en tydlig och engagerande ledare som ska leda kansliet och fortsätta bygga verksamheten för Sveriges alla ingenjörer, en yrkeskår som i vardagen driver samhällsutvecklingen

Om rollen

Som Förbundsdirektör på Sveriges Ingenjörer har du det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet och på uppdrag av förbundsstyrelsen leder och samordnar du förbundskansliets arbete.

I rollen ska du med en god strategisk blick fortsätta utveckla förbundet och organisationens kärnuppdrag som innebär att företräda medlemmarna i relation till deras arbetsgivare med råd och stöd i arbetsrättsliga frågor och att arbeta för ett hållbart arbetsliv och samhälle. I kärnuppdraget ingår att säkerställa en stark medlemsnytta för befintliga medlemmar samt att fortsätta attrahera och rekrytera nya. Du ska verka för att stärka den regionala såväl som den lokala verksamheten i förbundet.

Sveriges Ingenjörer ska ta mer plats och bli den ledande och drivande aktören bland arbetstagarorganisationer när det gäller påverkan och opinionsbildning i samhällsfrågor, i syfte att öka Sveriges internationella konkurrenskraft och kompetens, skapa medlemsnytta och stärka organisationens attraktivitet och position. En viktig fråga för förbundet är hållbarhet, där medlemmarna bidrar och står för utveckling och där organisationen har en stor möjlighet att skapa insikter, framsynthet och förutsättningar.

I ditt uppdrag ingår att bygga vidare på förbundets goda utveckling och värna att förbundet fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta chefer och medarbetare, samt att arbetet fortsätter präglas av ett tillitsfullt och positivt arbetsklimat. I vardagen leder du kansliet via ledningsgruppen som i dagsläget består av tio avdelningschefer. Förbundet har idag ca 180 medarbetare, fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt konferensanläggningen Citykonferensen.

I ditt ansvar ingår även att säkerställa att förbundet utvecklas i takt med förändrade behov. Det innebär bland annat att se till att den digitaliseringsprocess som påbörjats vidareutvecklas såväl gentemot medlemmar som internt så att organisationen ligger i framkant inom digitalisering, till gagn för både medlemsnyttan och det kansliinterna arbetet.

Du representerar och företräder Sveriges Ingenjörer i en mängd olika externa sammanhang, i styrelser och i samarbeten. Du välkomnas också att initiera och aktivt arbeta för att bygga strategiska partnerskap och/eller affärer för att bredda förbundets inkomstbas genom olika typer av samarbeten och verksamheter.

Som Förbundsdirektör ansvarar du för att kansliet arbetar för att stärka och stödja förbundets demokratiska organisation. Du rapporterar till förbundsstyrelsen och du ansvarar för förberedelsen av förbundsstyrelsens och presidiets sammanträden och arbete.

Vem är du?

Du är en erfaren ledare och har tidigare framgångsrikt lett en facklig verksamhet, politiskt/medlemsstyrd organisation eller en annan idéburen verksamhet via andra chefer. Du är visionär och en duktig strateg som med god omvärldsbevakning kan föra organisationen framåt. Du är genuint intresserad av ledarskap och är en coachande, inspirerande och trygg ledare som skapar förtroende och utvecklar såväl verksamhet som medarbetare. Du gillar att nätverka och representera din organisation, trivs i externa sammanhang och att stå på scen. Du är en god kommunikatör och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, med en erfarenhet och mognad kring digitala arbetssätt. Du har en relevant akademisk examen och du delar de fackliga värderingarna och värnar den svenska modellen.

Övrigt

• Förbundsdirektören är firmatecknare för förbundet och har i vissa lägen flera personliga ansvar i samband med styrelseposter i externa uppdrag/stiftelser. Förbundets verksamheter omsätter 340 miljoner kronor.

• Förbundet äger en fastighet i Stockholm som utgör kansli och konferensanläggning.

• Vissa resor förväntas. I tjänsten ingår kvällsjobb (exempelvis i samband med representation) och en del helgjobb för att kunna klara inläsningar av handlingar etc.

• Sveriges Ingenjörer tillämpar Teknikavtalet för sina anställda.

• Kansliets värdeord är Stolt, Nyfiken och Professionell.

Välkommen med din ansökan senast den 27 april. I den här rekryteringen samarbetar vi med Brightness Executive Search. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Susanne Ahlström, tel: 070-604 42 97, e-post: sah@brightness.se

Detta uppdrag är nu avslutat.

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.