Förbundssekreterare, Pensionärernas riksorganisation

PRO, Pensionärernas riksorganisation, påverkar och gör skillnad i frågor som är viktiga för äldre. Exempelvis ekonomi, boende, vård och omsorg och åldersdiskriminering. Vi är en intresseorganisation och mötesplats för cirka 260 000 medlemmar. På PRO:s kansli i centrala Stockholm arbetar idag ca 25 personer och tillsammans driver vi pensionärernas intressen, samtidigt som vi genom våra distrikt och föreningar erbjuder medlemmarna engagerande aktiviteter och personlig utveckling. Läs mer om vår organisation och verksamhet på pro.se.

Är du PRO:s nya Förbundssekreterare?

Har du gedigen erfarenhet av arbete i medlemsburna organisationer? Är du en engagerande ledare som sätter laget före jaget? Drivs du av att påverka och vill du göra livet för Sveriges pensionärer bättre? Delar du våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde och ett samhälle som präglas av solidaritet, rättvisa och medmänsklighet? 

Välkommen att söka tjänsten som Förbundssekreterare på PRO – Pensionärernas riksorganisation. 

Om rollen

Förbundssekreteraren är PRO:s högsta tjänsteman och ytterst ansvarig för att bereda ärenden och beslut till styrelsen, samt säkerställa att dess beslut genomförs i organisationen. Förbundssekreteraren har också det yttersta ansvaret för kansliets verksamhet och ekonomi. Det löpande kanslinära arbetet är delegerat till kanslichefen som tillsammans med enhetschefer leder och fördelar det dagliga arbetet.

Förbundssekreteraren ansvarar för att upprätta, verkställa och följa upp verksamhetsplan och budget baserat på organisationens demokratiska beslut. Vidare säkerställer du att våra arbetsformer och organisation är så effektiv som möjligt. Rollen innebär löpande dialog och samarbete med ett stort kontaktnät av både medarbetare, förtroendevalda och en rad olika externa intressentgrupper. Du är också en av PRO:s officiella talespersoner i olika sammanhang. Du rapporterar till, och arbetar nära, ordförande. I dagsläget har du sex direktrapporterande medarbetare.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Verkställa beslut fattade av arbetsutskott, styrelse och kongress. 
 • Förbereda beslut och underlag till ovanstående.
 • Säkerställa genomförande och uppföljning av verksamhetsplan inkl. budget.
 • Utveckla samarbetsformer och organisation.
 • Ansvar för strategiska systematiska kontakter med styrelse och distrikt. 
 • Ansvar för externa kontakter med intressenter som tex. internationella och nationella systerorganisationer, politiker, beslutsfattare och myndigheter.
 • Beakta och bevaka strategiska och ideologiska frågor för PRO, samt för organisationens långsiktiga, strategiska utveckling och ekonomiska stabilitet.

Vem är du?

För att lyckas i rollen har du bland annat:

 • Relevant akademisk examen.
 • Flera års arbetslivserfarenhet med personal- och budgetansvar i medlemsburen sektor.
 • Dokumenterat goda ledaregenskaper och en engagerande approach
 • Erfarenhet av nära samarbete med styrelse och förtroendevalda.
 • Erfarenhet av påverkansarbete och opinionsbildning.
 • God kommunikativ förmåga, gärna även erfarenhet av att vara extern talesperson.
 • Intresse för samhällsfrågor och politik generellt, och pensionärernas situation specifikt. 

Vidare är du en inlyssnande person som har lätt för att utveckla relationer med olika intressentgrupper. Du har ett strukturerat arbetssätt med hög arbetskapacitet. Du har förmåga att växla mellan korta och långa perspektiv i ditt arbete. Och självklart har du alltid PRO:s värdegrund och medlemmarnas bästa i fokus i allt du gör. 

Ytterligare information & ansökan

Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde snarast möjligt då vår nuvarande Förbundssekreterare har gått vidare till annat jobb. Resor i tjänsten, till exempel möten med våra distrikt, förtroendevalda och olika andra intressenter förekommer frekvent. 

I denna rekrytering samarbetar vi med Brightness Executive Search. För ytterligare information, kontakta Kristofer Myrevik, 070-306 43 17, kristofer.myrevik@brightness.se 

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.