Kommunikationschef- Gröna arbetsgivare & Grafiska företagen

Gröna arbetsgivare är arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med 30 000 medlemmar med verksamhet inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf. https://www.grona.org/

Grafiska företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för grafisk industri och företräder ca 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda som utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. https://www.grafiska.se/

Gröna Arbetsgivare och Grafiska Företagen sitter tillsammans i Näringslivets Hus i Stockholm. De båda förbunden samarbetar bland annat genom den gemensamma kommunikationsavdelningen, som består av fyra personer; en kommunikationschef samt tre medarbetare. Den nuvarande chefen ska gå i pension och därför söker man nu en initiativrik och utvecklingsorienterad Kommunikationschef.

I rollen som Kommunikationschef har du det övergripande ansvaret för extern och intern kommunikation för de två förbunden. Du ansvarar för både det strategiska och det operativa kommunikationsarbetet, med fokus på medlemskommunikation. Via extern kommunikation ska du även stötta och underlätta förbundens påverkansarbete. Grundläggande förutsättningar för rollen är att alltid utgå från medlemsföretagen och hela tiden ligga nära ”verkligheten”.

I rollen ansvarar du för att vidareutveckla förbundens kommunikationskanaler såsom webb, sociala medier, nyhetsbrev, pressmeddelande mm. Du ska själv agera skribent och arbeta operativt. Målet är att skapa och påvisa nytta för förbundens medlemmar samt framgångsrikt lyfta förbundens varumärke och göra dess intressepolitiska frågor synliga och relevanta i debatten.

Du sitter i båda förbundens ledningsgrupp, har personalansvar för i dagsläget tre kommunikatörer och rapporterar till vd för Grafiska Företagen. Placering är på kontoret i Näringslivets hus i Stockholm. I uppdraget ingår resor någon gång i månaden.

För mer information om rollen, vänligen kontakta Brightnesskonsult Susanne Ahlström, sah@brightness.se alt. 070-604 42 97.

Detta uppdrag är nu avslutat.

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.