Kommunikatör med fokus på näringslivs- och arbetsgivarfrågor

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska branschen som består av tryckerier och förpackningstillverkare. Grafiska företagen företräder ca 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda. https://www.grafiska.se/

Gröna arbetsgivare är arbetsgivarorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med 30 000 medlemmar med verksamhet inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf. https://www.grona.org/

Grafiska Företagen och Gröna arbetsgivare samverkar tillsammans med Skogsindustrierna och TMF i det gemensamma servicebolaget Arbio AB, och ingår i Svenskt Näringsliv. Grafiska Företagen och Gröna arbetsgivare har en gemensam kommunikationsavdelning som består av fyra personer; en kommunikationschef samt tre medarbetare.

Grafiska Företagen och Gröna arbetsgivare söker nu en driven och engagerad kommunikatör till kommunikationsavdelningen som befinner sig i en utvecklingsfas. Rollen innebär både strategiskt och operativt kommunikationsarbete med fokus på innehållsproduktion i såväl arbetsgivar- som branschfrågor. Målet är att aktivt bidra till nytta för medlemsföretagen, framgångsrikt lyfta förbundens varumärken och göra intressepolitiska frågor synliga och relevanta.

Detta uppdrag är nu avslutat. För mer information, vänligen kontakta Susanne Ahlström, 070-6044297

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.