Programchef Avancerad och innovativ digitalisering – Teknikföretagen

Är du en god entreprenör med erfarenhet från forsknings- och innovationsarbete? Vi söker dig som vill bygga upp ett nytt nationellt strategiskt program inom digitalisering

Digitaliseringen skapar möjligheter för näringslivet och för Sverige i form av höjd produktivitet, nya affärsmöjligheter och är en möjliggörare för ökat miljö- och hållbarhetsarbete. För en optimal utväxling av digitaliseringens möjligheter behöver Sverige en fungerande digital infrastruktur, ökad tillgång till spetskompetens och satsningar inom cybersäkerhet.

Nu gör Vinnova, ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen en strategisk sammanhållen satsning och skapar ett nationellt program för avancerad och innovativ digitalisering. En långsiktig satsning på minst 10 år. När programmet är fullt utbyggt är målsättningen en årlig budget om 1-2 miljarder kronor (hälften offentliga och hälften privata medel). Programmet ska attrahera deltagare från industri, universitet och högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer och andra aktörer. Programmet kombinerar insatser för kompetenshöjning, FoU samt test och demo.

Målet med programmet avancerad och innovativ digitalisering är att:

  • Bidra till nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar – utvecklade i Sverige
  • Stärka Sveriges attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar
  • Säkerställa ökad konkurrenskraft för i Sverige verksamma industrin
  • Etablera samverkansplattformar och kunskapsnav för andra svenska satsningar inom digitaliseringsområdet.

Om rollen

Som programchef ansvarar du för ett programkontor som leder och koordinerar programmet i samarbete med Vinnova och programmets styrelse. Din första uppgift blir att bygga upp programkontorets verksamhet utifrån Teknikföretagens struktur för programkontor. I rollen som programchef rapporterar du till programmets styrelse. Till din hjälp har du en beredningsgrupp som speglar styrelsens sammansättning där strategiska frågor diskuteras och bereds inför beslut.

Programkontoret ska leda ett eller flera programråd som arbetar med färdplaner för olika digitala innovationsområden samt assistera Vinnova med utlysningar inom dessa områden. Programrådet ska också leda och/eller koordinera satsningar inom lärande och digital infrastruktur/testbäddar. En viktig uppgift är också att informera om programmet och sprida dess resultat.

Programkontoret är placerat på bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen där du får din anställning.

Vem är du?

Vi söker dig som är en god entreprenör med bra ledaregenskaper och med en utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenhet som har kopplingar till begreppet ”avancerad och innovativ digitalisering”.

Du har erfarenhet från forsknings- och innovationsarbete. Det kan handla om hur forsknings- och innovationsprogram skapas och drivs likväl som att ha deltagit i forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt. Vi ser gärna att du har arbetat på något industriföretag. Du har god kunskap om hur innovationssystemet fungerar och begrepp som utlysningar, projektportfölj och färdplaner har varit en självklar del i ditt arbete.

Du är en skicklig relationsbyggare och har ett stort industriellt nätverk. Du upplevs som en trovärdig person som agerar oberoende av programmets parter samt organisationer som förväntas få finansiering från Programmet. Du trivs med att vara en god representant för programmet i möten med t ex Regeringskansliet, forskningsfinansiärer eller andra forsknings- och innovationssatsningar. Du är även en van föredragshållare vid programkonferenser och seminarier.

Vi ser gärna att du har haft erfarenhet av personalansvar då du kommer att bygga upp programkontoret med expertis inom olika områden som digital infrastruktur, utbildning, kommunikation och administration.

Om att arbeta på Teknikföretagen och ansökan

Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är den främsta företrädaren för svensk industri. Tillsammans står våra 4 200 medlemsföretag för en tredjedel av Sveriges export. Teknikföretagens uppdrag är att ge företagen bästa möjliga konkurrenskraft.

Våra värdeord som genomsyrar verksamheten är:

Respekterande Vi tar in varandras kompetenser och synpunkter, mellan kollegor och mellan avdelningar.

Engagerande – Vi vet att vårt arbete har stor betydelse för industrin och för Sverige. Det är ett stort ansvar som ger oss energi och kraft.

Professionella – Vi ska vara fokuserade på att nå bästa resultat och vara effektiva på vägen dit. Vi ser en stolthet i att vara professionella i arbetets alla delar.

Modiga – Vi vågar hitta nya och innovativa lösningar för att nå våra mål. Vi står upp för vår linje även när vi möte motstånd.

Tjänsten är en tillsvidareanställning vid vårt kontor vid Östermalmstorg. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med bra förmåner, med egen träningslokal och lunchrestaurang i huset. I vårt kontorshus finns möjlighet att parkera sin cykel eller moped och att tillfälligtvis också hyra en parkeringsplats för bil.

Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Rosendahl, Näringspolitisk chef, Teknikföretagen, telefon 08-782 09 77 eller maria.rosendahl@teknikforetagen.se eller Pontus de Laval, ordförande för programmet Innovativ och avancerad digitalisering, telefon 073-4375436, e-post: pontus.delaval@gmail.com

I den här rekrytering samarbetar vi med Brightness Executive Search. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Anna-Karin Engvall, tfn 0707-323007, e-post: anna-karin.engvall@brightness.se

Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2021.

Detta uppdrag är nu avslutat.

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.