Senior konsult inom cirkulär ekonomi, Profu AB

Profu startade sin verksamhet för 35 år sedan inom energisystemanalys och under åren har vi ständigt utvecklat vår – och våra kunders – kunskap och kompetens genom forskning, våra utredningar, vår metodik och våra omfattande systemmodeller. Vi är ett oberoende konsult- och forskningsföretag som arbetar i kunskapsfronten inom cirkulär ekonomi och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i alla våra utredningar. Vi är stolta över att ständigt ha hög integritet och kunna prioritera de projekt och utredningar som skapar nytta för våra kunder, samhället och för oss.

Företaget ägs idag av sju av totalt omkring 25 anställda som är placerade i Mölndals Kvarnby och i centrala Stockholm. Flera av de anställda är disputerade och företaget är från början ett avknoppningsföretag från Chalmers och vi har alltjämt ett nära samarbete med olika forskargrupper.

Våra ledord är Kunskap, kvalitet och engagemang.

Läs mer om oss på Profu här!

Detta uppdrag är nu avslutat. För mer information, vänligen kontakta Susanne Ahlström, 070-6044297

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.