VD, TMF

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Du möter våra produkter dagligen – från småhus och trappor till designmöbler och badrum. TMF företräder cirka 650 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter cirka 27 000 anställda. TMF är en av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer.

Vår vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.

Vår verksamhetsidé är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för deras tillväxt. Vi ska vara företagens självklara förstahandsval när det gäller att driva branschutveckling samt att hjälpa och företräda medlemmarna inom arbetsgivarfrågor och näringspolitik.

VD, TMF

Vill du leda bransch-och arbetsgivarorganisationen för en av Sveriges mest intressanta branscher och ta organisationen till nästa nivå? TMF söker nu en utvecklingsorienterad och engagerande ledare som ska leda organisationen och fortsätta bygga de bästa förutsättningarna för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige.

Om rollen

Som VD på TMF har du det övergripande ansvaret för organisationens verksamhet och du arbetar på uppdrag av styrelsen.

I rollen ska du, med en god strategisk blick, leda, samordna och utveckla organisationen i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemsföretag. Det innebär att TMF fortsatt ska vara ett bra arbetsgivarstöd genom att hjälpa och företräda medlemmarna inom arbetsgivarfrågor.

TMFs medlemsföretag är viktiga för Sverige. Därför ska vi bli än bättre på att informera om branschen, samt opinionsbilda och påverka i viktiga frågor med målet att bidra till ett varierat och ökat byggande och goda konkurrensförutsättningar för svensk möbel- och inredningsindustri. Vi ska vara duktiga på att kommunicera detta budskap så att det blir tydligt.  

I ditt uppdrag ingår att bygga vidare på TMF:s goda utveckling och värna att man fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta chefer och medarbetare samt att arbetet fortsätter präglas av ett tillitsfullt och positivt arbetsklimat. I vardagen leder du organisationen, med 26 medarbetare, med fem lokalkontor runt om i Sverige.

TMF är en av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer och är representerade i Svenskt Näringslivs styrelse, liksom i verksamhetsstyrelsen. Man är även parter i Industriavtalet, och är därmed med och sätter ”märket”. Det innebär att du tar en aktiv del i organisationens arbete och har ett nära samarbete med andra bransch-och arbetsgivareorganisationer inom Svenskt Näringsliv.

Du representerar och företräder TMF i olika externa sammanhang som talesperson och trivs i denna roll. 

Vem är du?

Du har tidigare varit i ledande ställning i en medlemsburen organisation eller en annan idéburen verksamhet, och har en mycket god kunskap om svensk arbetsmarknad och dess partsfrågor. Du är en god förändringsledare och är en coachande, tydlig och trygg ledare som skapar förtroende och utvecklar såväl verksamhet som medarbetare. Du gillar att nätverka och representera din organisation, trivs i externa sammanhang och som talesperson.  Du har en affärsförståelse och är en god kommunikatör med en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du har en relevant akademisk examen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av politiska processer, med god förståelse för EU-processen. Ditt intresse för den tillverkande industrin och för våra medlemmars produkter är stort!

För ytterligare information, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Brightness Susanne Ahlström, 070-6044297 alt. susanne.ahlstrom@brightness.se

Varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV+brev). Ansök här

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.