VD och chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador söker VD

LO-TCO Rättsskydd AB är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden och deras medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska bidra till en för facket positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om facklig rättshjälp.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är arbetsrelaterad försäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse. Sedan 1971 har vi haft över 70 000 ärenden, varav de flesta är arbetsskador. Vi har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Varje år får fackmedlemmar dela på 200 – 250 miljoner kronor efter vunna mål. Många får genom vår hjälp tillbaka jobbet eller blir tillerkända försäkringsersättning.

Nu söker vi en VD som ska leda verksamheten och vara bolagets chefsjurist. Tjänsten innebär att du blir chef över hängivna och engagerade medarbetare som arbetar självständigt men samtidigt mycket kollegialt där man generöst delar med sig av sin kunskap. Arbetet är omväxlande, utvecklande och stimulerande där du är med och påverkar samhällsutvecklingen. Vårt kontor ligger centralt i Stockholm

Detta uppdrag är nu avslutat.

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.