Vi vet hur avgörande förmågan hos chefer och ledare är för att skapa framgångsrika företag och organisationer

Ledarutveckling och coachning

Att tillsätta rätt chef på rätt plats har vi tillsammans med våra kunder gjort i många år. Men vårt erbjudande stannar inte där. Vi arbetar också med att stötta och utveckla individer och grupper med fokus på chefer och ledare.  

Att vara chef är ett fantastiskt uppdrag, men också krävande och utmanande. Oavsett om man har varit chef länge eller är ny som chef så behöver man vid olika tillfällen rådgivning och stöd. Det kan handla om konkreta utmaningar i det dagliga arbetet till mer långsiktiga frågeställningar. Det kan vara första chefsrollen och ett nära samarbete under en period för att säkra bra introduktion och onboarding. Skälen till chefscoaching kan vara många, tillsammans tar vi oss an dem. 

Ny som chef

Glädjen av det första chefsjobbet kan förstärkas ytterligare med ett externt bollplank vid din sida under den första tiden. Vi ses en gång i månaden och dina behov står i centrum samtidigt som coachningen också säkrar ett mer långsiktigt perspektiv, att bygga dina ledarskapsförmågor över tid parallellt med att du hanterar allt det som första året som chef ställer dig inför. En rolig och utmanande resa som skapar trygghet! 

Normalupplägg 6 månader/alt 10 månader.

Chefscoachning och rådgivning för seniora chefer

Som chef är man van att vara den som har svaren på många frågor, som står trygg i osäkra tider, som alltid kan peka på målet och staka ut riktningen. Då kan det kännas förvirrande och tom svårt ibland när man även som erfaren chef känner sig fast, förvirrad, osäker och inte har svaren på sina egna frågor.

Hur går de bilderna ihop? De går ihop såtillvida att det är likadant för nästan alla chefer! Men det som bygger riktigt bra ledarskap är att lyssna på den inre rösten och vid tillfällen ta extern hjälp under kortare eller längre tid. Att med hjälp av en erfaren chefscoach och en tydlig och professionell process bli guidad till att de svar du behöver och det du kan lämna bakom dig kan bidra till att utvecklas ytterligare som chef, genom att du som individ stärks. Riktig coachning är och ska vara krävande för att det ska betyda något och göra skillnad på riktigt och långsiktigt. 

Normalupplägg 8 gånger.

Karriärcoachning

Oavsett var du befinner dig i yrkeslivet och i din karriär så kan behovet uppstå när du behöver hjälp att sortera, inventera, ifrågasätta och planera för nästa steg. Det behöver inte innebära att byta jobb och företag, kanske intern rörlighet, kompetensutveckling eller så är det faktiskt hjälp att ta dig vidare. Oavsett så hjälper karriärcoachning dig till nya insikter, stärkt bild av förmågor, drivkrafter och värderingar och det är en stor tillgång och nytta för dig fortsättningsvis.  

3-6 gånger beroende på frågeställningar.

Kontakta oss för att resonera vidare om hur vi bäst kan hjälpa dig och bidra till din fortsatta utveckling.

Vill du ha hjälp med ledarutveckling och coachning?

 Kontakta Kristina Stutterheim.

Kristina Stutterheim

Coach ICF och rekryteringskonsult

Kristina har närmare 30 års erfarenhet som chef i näringslivet och i organisationsvärlden. Kristina är också utbildad coach och har införlivat det i sitt eget ledarskap. Hon har också coachat och hjälpt många chefer och ledare med deras professionella utveckling. Oavsett om du är en enskild person som söker utveckling eller en organisation som har en eller flera chefer som av olika anledningar kan behöva stöd i sitt ledarskap eller mer långsiktig utveckling, varmt välkommen att höra av dig för ett första förutsättningslöst samtal.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.