Opinionsstrateg hållbar utveckling, Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 97 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos Ledarna får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Ledarna tar plats i den samhällspolitiska debatten och är chefens och ledarens röst i samhället. Med en tydlig röst har Ledarna etablerat sig som en aktiv part på arbetsmarknaden och tydliggjort ledarskapets betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Ledarna engagerar sig i frågor där ledarskapet har en aktiv betydelse. Det kan handla om arbetsmarknad, hållbarhetsfrågor, teknikutveckling och strukturomvandlingar vilka alla påverkar och förändrar arbetslivet. Utgångspunkten är chefens verklighet i ett föränderligt samhälle. Ledarna är partipolitiskt obundna. Alla vinner på ett bra ledarskap – vår vision är att alla har en bra chef.

Chefens roll för ett hållbart samhälle

Ledarnas medlemmar är chefer och innehar ansvarsfulla och strategiskt viktiga positioner i privata företag, i offentliga verksamheter och i idéburna organisationer. Deras beslut och prioriteringar påverkar den egna verksamheten, men också samhället i stort. Chefer gör skillnad.

Omställningen till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle möjliggörs genom stora och små beslut i vardagen. I det arbetet har chefer en unik position – genom att vara med och påverka verksamheternas strategiska inriktning på längre sikt, genom planering och arbetsledning i det vardagliga arbetet samt genom att verka för och understödja innovation och utveckling.

Ledarna vill vara en del av lösningen, inte problemet, och i omställningen av samhället har chefer, både inom privat och offentlig sektor, nyckelpositioner och de behöver ges rätt förutsättningar och verktyg för att vara med och leda utvecklingen.

Ledarna har en uppgift och ett ansvar att påverka och bidra till omställning genom att bilda opinion, sprida kunskap och på andra sätt stötta chefer att leda i förändring. Därför söker nu Ledarna en Opinionsstrateg hållbar utveckling som ska bygga upp och ansvara för detta arbete som rör ledarskap för omställning till miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara verksamheter.

Opinionsstrateg hållbar utveckling

I rollen ska du, utifrån Ledarnas principprogram och den plattform som tagits fram, leda, utveckla och aktivt opinionsbilda kring chefernas roll i hållbarhetsfrågan i syfte att stötta medlemmar samt att stärka Ledarnas profil i dessa frågor. Du blir navet för att utveckla Ledarnas plan för Agenda 2030. I samarbete med andra nyckelpersoner tar du fram en strategi som du sedan utvecklar bland annat genom att ta fram rapporter, debattartiklar samt andra underlag för Ledarnas opinionsbildning. Du ansvarar bl.a. för den Hållbarhetsbarometer som Ledarna presenterar årligen. Du bistår internt med underlag exempelvis till förbundsordförande, styrelse, kansliledning och i viss mån till kurs- och utbildningsverksamheten. I rollen ingår också att svara på remisser. Du blir en viktig röst externt för Ledarna i denna fråga, deltar i debatter osv.

Du blir en del av enheten Samhälle & Utredning, och rapporterar till chefen för denna enhet. Du kommer att ha ett tätt samarbete med kollegor på avdelningen liksom på andra avdelningar inom Ledarna.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
  • Att leda, koordinera och utveckla Ledarnas samhällspolitiska opinionsarbete kring miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet
  • Att vara Ledarnas talesperson inom området att leda hållbar omställning
  • Att bidra med kunskap och kompetens internt till Ledarnas arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet
  • Att vara innehållsansvarig för information om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet på Ledarnas hemsida
Vem är du?

För att trivas i rollen är du en doer, som trivs att arbeta från ax till limpa, med ett helhetsansvar. Du har ett starkt engagemang i hållbarhetsfrågor och flera års erfarenhet inom hållbarhet, gärna social hållbarhet såsom mångfald, inkludering och jämställdhet. Vi ser att du har en stark förståelse för miljö- och klimatfrågor och är insatt i hållbarhetsutmaningar samt lösningar. Du har en god kunskap om Agenda 2030 vad avser såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet. Och du drivs av att skapa och bilda opinion i dessa så viktiga frågor. Som person är du analytisk, med en god förmåga att se helhet. Du är flexibel och du har en god samarbetsförmåga.

Kandidatprofil:
  • Erfarenhet av opinionsbildning, gärna i demokratiskt styrd och medlemsburen verksamhet
  • Erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbete, exempelvis som chef eller projektledare
  • Goda kunskaper om den politiska beslutsprocessen och svensk arbetsmarknad
  • Dokumenterat stark kommunikativ förmåga, såväl skriftligt som muntligt
  • Relevant högskoleexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig, inom hållbarhet, ledarskap eller motsvarande kunskaper
  • Erfarenhet av att ha arbetat med hållbarhet i rollen som chef eller konsult är meriterande

I rekryteringsprocessen samarbetar Ledarna med Brightness Executive Search. Ansvarig rekryteringskonsult på Brightness Executive Search är Susanne Ahlström som nås på 070-604 42 97.

Välkommen med din ansökan (CV+brev) senast den 8/8!

Ansök här

Dela uppdraget på sociala medier

Liknande uppdrag

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.